OVM-Group

Waardemeesters

Ons taxatiebureau, gespecialiseerd in deskundige waardebepaling van zowel roerende als onroerende zaken.

De taxateurs van Waardemeesters kennen de marktgebieden en kunnen – mede dankzij een uitgebreid netwerk van specialisten – een reële en eerlijke inschatting verzorgen. Omdat betrouwbare taxaties onze core business vormen, hechten we grote waarde aan integriteit en discreet handelen. In de praktijk betekent dat ook dat we bewust optreden in opdracht voor slechts één van de betrokken partijen, bank of curator enerzijds, ondernemer in de situatie van insolventie anderzijds.

Desgevraagd doen ze meer dan dat: taxatierapport toelichten, adviseren, de complete afwikkeling van een handelstransactie in goede banen leiden. We begeleiden ondernemers ook – afhankelijk van de situatie – bij doorstartplannen. Bijvoorbeeld door ze te wijzen op onvermoede mogelijkheden binnen de eigen muren, zoals incourante voorraden snel en effectief omzetten naar liquide middelen. Omdat ‘op tijd vernieuwen’ veel ruimte kan scheppen, niet alleen letterlijk.

OVM Group © | Privacy Verklaring | Cookies